Wzrost PKB w 2014 roku na poziomie 3 procent

Wzrost polskiego Produktu Krajowego Brutto powinien przekroczyć w tym roku 3 procent. Tak wynika z założeń ministerstwa finansów. Oznacza to też, że Polska nie powinna mieć problemów z obniżeniem deficytu sektora finansów do 3,9 procent PKB.

Szef ministerstwa finansów – Mateusz Szczurek – powiedział, że tegoroczny wzrost gospodarczy z pewnością będzie bliższy prognozom Narodowego Banku Polskiego, a nie temu, co zapisano w założeniach do ustawy budżetowej na 2014 r. NBP prognozuje wzrost PKB o 3,6 procent, natomiast Ministerstwo Finansów w tegorocznym budżecie zapisało wzrost PKB o 2,5 procent.

– Nie spodziewamy się problemów z wypełnieniem zobowiązań dotyczących deficytu finansów publicznych w 2014 r. Po części wynika to z lepszej prognozy wzrostu gospodarczego – zapowiedział minister Szczurek.


Tytuł: Wzrost PKB w 2014 roku na poziomie 3 procent